VÝKONNÁ RADA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ:

Gabriela VAJČNEROVÁ

středoškolský pedagog s aprobací biologie a tělesná výchova

INTERAKTIVITY: environmentální činnost, alternativy v předškolním vzdělávání

Petra ABRAHAMOVÁ

středoškolský pedagog s aprobací český jazyk a francouzský jazyk

INTERAKTIVITY: multikulturní výchova, ediční činnost

Kateřina KRAJNÁ

psycholožka, lektorka střediska volného času Lužánky

INTERAKTIVITY: výtvarné projekce, speciální pedagogika