Keramicko-výtvarné kurzy

 

Od října budou v prostorách fary (na náměstí T.G.M.) probíhat kurzy keramické (keramicko-výtvarné, výtvarné), vzdělávací i relaxační, pro děti předškolního a školního věku, pro rodiče s dětmi i pro seniory, pro začátečníky i pokročilé, jednorázové, dlouhodobé, večerní, víkendové - dle Vašeho zájmu.

Prioritou je individuální přístup, rozvíjení vlastního kreativního myšlení, relaxace, sebepoznání, setkání s uměním, vytvoření vlastního výrobku modelováním nebo točením na hrnčířském kruhu – vše v malých skupinách v příjemném a klidném prostředí fary.

Zájemci, pište své dotazy na e-mail: vytvarna.d@gmail.com.

Na setkání se těší Jana Kolmačková.