28.2. - 25.4. 2013

probíhal kurz komunikačních dovedností, výchovných a motivačních postupů určený rodičům, učitelům, vedoucím pracovníkům, především těm, kterým je svěřeno vedení a ovlivňování dalších lidí

 

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

 

     Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí (dospělých stejně jako dětí) založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné. Má řadu negativních, zejména dlouhodobých, dopadů na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných a jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj efektivity práce a prosperity stejně tak jako demokracie a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

     Kurzy a semináře R+R, které vytvořili psychologové Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Pavel a Tatjana Kopřivovi, probíhají v České a Slovenské Republice 12 let. Za tu dobu jimi prošlo přes 30 tisíc účastníků především z řad rodičů, učitelů a sociálních pracovníků.

       V posledních letech je zájem o kurzy R+R rovněž ze strany firem, úřadů a institucí, kterým pomáhají zlepšit pracovní klima a motivaci zaměstnanců a tím i konkurenceschopnost na trhu práce. Zájem o kurzy podnítila i stejnojmenná kniha, která se během čtyř let od svého vydání stala jednou z nejžádanějších knih o výchově dětí a komunikaci v ČR.

Obsah kurzu v rozsahu 35 výukových hodin:

  • 1.- 3. seminář: Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem i dospělým - „abeceda“ základních komunikačních dovedností pro běžné situace každodenního života. Partnerský a mocenský model výchovy a vztahů mezi lidmi, jejich důsledky na plnění požadavků, sebeúctu a vzájemné vztahy.        Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě.
  • 4. seminář: Zvládání emocí; jak reagovat, když jsou lidé v emoční nepohodě.
  • 5.- 6. seminář: Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti. Tresty - jejich rizika a co namísto nich. Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci.
  • 6.- 7. seminář: Rizika odměn a pochval ve výchově a co namísto nich. Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu. Rizika soutěží u dětí a co namísto nich.

plakát.docx (27,6 kB)