praktická ukázka

EURYTMIE

 

6.4. a 7.4. 2012

proběhl zajímavý seminární cyklus zaměřený na EURYTMII.

Lektorkou byla Miroslava Knedlová

 učitelka a zakladatelka waldorfské školky ve Zlíně, studentka Eurytmického vzdělávání v Čechách a na Moravě. Při prvním setkání seznámila dospělé s významem a přínosem eurytmie v oblasti sociálních dovedností. Při druhém setkání pracovala s dětmi při eurytmicky zpracované pohádce.

plakát.docx (658 kB)

 

eurytmická pohádka